سلام

به همه دوستان عزیز و بخصوص بچه های مشهد
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

اون لحظه که گفتی

یکی بهتر از تو رو پیدا کردم

یاد اون روزایی افتادم

که به صد تا بهتر از تو گفتم

من بهترینو دارم ...تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

صفحه اخر شناسنامه زیاد مهم نیست...

گاهی باید توی ایینه خوب نگاه کنی ببینی

هنوز زنده ای یا نه...تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

هـر وقـت در فـریـب دادن کسـی مـوفـق شـدی,,,
 بـه ایــن فکـر نبــاش کـه اون چقـدر احمــق بــوده./././
 بـه ایــن فکـر کـن کـه اون چقـدر به تـو اعتـــــــماد داشــته☻

                                     تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

ورق به من یاد داد  . . .

تک که باشی از شاه هم برتری

  دم از حکم دل میزنی!
 

  پس به زبان"قمار"برایت میگویم!

 

  قمار زندگی را به کسی باختم که "تک" "دل" را با "خشت" برید!

 

  جریمه اش " یک عمر" " حســــرت" شد!

 

  باخت ِ زیبایی بود!

 

  یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!

 

  یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!

 

  "دل" را باید " بُــر" زد جایش خشت " ریخت " که با "خشت" "تک  بــُری" نکنند.

 

  اما دلم میخواهد یک بار دیگر بازی کنم

 

  قمار عشق برای آخرین بار

 

  بار آخر ، من ورق را با دلم بر می زنم!

 

  بار دیگر حکم کن!

 

  اما نه بی دل

 

  با دلت، حکم کن!

 

  حکم دل :

 

  هر که دل دارد بیندازد وسط

 

  تا که ما دل هایمان را رو کنیم!

 

  دل که روی دل بیافتد ، عشق حاکم می شود!

 

  پس به حکم عشق ، بازی می کنیم.

 

  این دل من !

 

  رو بکن حالا دلت را...!

 

  دل نداری!!!؟؟؟

 

  بر بزن اندیشه ات را...
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

only for you

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيدتاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

 بگو

 

چه مخدری بود

 

در بــــــــــــــودنت

 

که این همــــه

 

نبودنت را درد میکشم...
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ

روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛

بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد

برآی نِگآه کَردَنمـــ

כֿـَندیدنمـــ

اَذیتـــ کردَنمــــ

برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی

روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود


دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار


می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد"تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

دیگر تمام شد

آرزوهایم را گذاشتم در کوزه

با آبش قرص های اعصابم را میخورم...!تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |
انصاف نیست …

دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …

و آنقدر بزرگ باشد …

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

 

دلم را تهدید کرده ام

 

که اگر

 

یکــــــــــــــــبار دیگر

 

بهانه ات را بگیرد

 

میدهم دوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

 

بسوزانیــــــــش...تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

بعضی وقت ها …

چنان کیشت می کنند …

که سالهای سال مات می مانی …
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

بَدتریـــن دَرد ، مُــردَن نیست
دل بَــستن به کسیــه که
سهم تو نیستـــ...


تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی..

ولی بترس از روزی که همون بشه درد دلتتاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

آهای نیمه گم شده من
پس کجایی؟؟؟دیگر کجا را به دنبالت بگردم؟؟؟
شاید تو مرا به بازی گرفته ای و گوشه ای پنهان شدی...
آیا تو هم به دنبالم میگردی؟؟؟
نشانیت را از که بپرسم در این هیاهو؟

خسته ام
خیلی وقته که تنهاییم آزارم میدهد.
تو مرا پیدا کن
زودتر...
زودتر.


تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

وجودم در نفس سرد باغ خشکیده است

و بغض گلویم ، زخم می زند آخرین نفس هایم را

به فریادم برس ، خدای مهربانتاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

شوخی ِ بــدی با من کرد


خــدا


با آفرینـش تـو...
تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |

چـرا آدمـــا نميـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ يعنـــــــی:

نــــذار برم

يعنـــــــی بــرم گــــردون

سفــــت بغلـــــم کـــن.. ... ..

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سينــــه ات و
بگــــــو

خداحافــــظ و زهــــر مـــار

بيخــــــود کــــردی ميگی خداحافـــــظ
مگـــــه ميـــذارم بــــری؟!!

مــــــگه الکيــــــــه!!!تاريخ : | | نویسنده : مدیریت وبلاگ |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.